Rörlighet

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Kategori: Framgångstabell

Rörlighetsslag slås när någon ska klättra eller simma. Dessa slag kan vara riktigt jobbiga att misslyckas med, men å andra sidan brukar räcka med att komma upp på Delvis lyckat.

Framgångsslag: [1T10] + [Smidighet] + [2 ifall man har Spänstighet] + [1-5 ifall man har ett Rep]
Vanlig Komplikation: Slitage eller [1T6] Skada

Tidsåtgång: Se Förflyttningshandlingar.
Ta sin tid: Funkar ej.
Utfall Resultat
Misslyckat Faller efter halva sträckan / sjunker.
Delvis lyckat (DL) Sprint tar dig 1 Enhet framåt.

Att vara stilla är lika Utmattande som en Snabb förflyttning.

Lyckat (L) Sprint tar dig 2 Enheter framåt.

Snabb förflyttning tar dig 1 Enhet framåt. Att vara stilla är lika Utmattande som en Normal förflyttning.

Väldigt lyckat (VL) Sprint tar dig 4 Enheter framåt.

Snabb förflyttning tar dig 2 Enheter framåt. Normal förflyttning tar dig 1 Enhet framåt. Att vara stilla är lika Utmattande som en Lugn förflyttning.


Svårighetsgrad Värde Förklaring
Elementär +8 Så enkelt att man normalt sett inte slår något slag.
Lätt +4 Så enkelt att de flesta borde klara det.
Normal +0 De flesta borde klara det efter lite om och men.
Svår -4 Handlingen överlåts med fördel åt experter.
Absurt -8 Inte ens experter kan räkna med att klara det.
Ljus Värde
Ljust +0
Dunkelt -4
Mörkt -8
Notis: Hurvida det är mörkt eller ljust är inte relevant när man simmar.
Notis 2: Nattssyn minskar minus från Dunkelt till -2 istället för -4 och från Mörker till -6 istället för -8.
Notis 3: Flyfotad appliceras inte.


Simma med Rustning:
Bär man en tung Rustning så får man -4 på Rörlighetsslaget.
Korta sträckor:
Ifall man rör sig över korta sträckor så dras ett snitt.
Om någon del av sträckan är väldigt knepig så ökar Svårighetsgraden och vice versa.
Långa sträckor:
Långa sträckor bör delas upp i flera korta.
Många respektive få sträckor:
Man bör också ha i åtanke att många korta sträckor innebär en ökad risk för Smygaren (eftersom att fler slag slås).


Fall

Om det inte trotar all logik så förutsätts att fallet sker efter halva sträckan som slaget representerar. Någon som faller då den försöker klättra 2 Enheter kommer falla från 1 Enhets höjd.

Fallsträcka Skada
Mer än 2 meter / Räddad av Repet x2 Skadetärningar
Mer än 1 Enhet x4 Skadetärningar
Mer än 2 Enheter x8 Skadetärningar
Underlag Skadebonus Exempel
Mjukt -3 Hölass eller täta buskage.
Obekvämt +0 Mossa, böljande gräs eller lera.
Oförlåtande +3 Stenar.
Notis: Rustningsvärde skyddar. Storlek skyddar inte.
Handlöst fall:
Ifall karaktären är bakbunden, avtuppad eller dylikt så räknas fallet som en nivå högre.
Räddad av Repet:
Ifall man är bunden i ett rep som sitter fäst, så slås ett SlitageslagRepet.
Ifall det håller så räknas fallet bara som ca två meter på Obekvämt underlag.


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar