Material

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Regler

Material & Bök:
# 1 Materialenhet väger 0 Bök, men 2 Materialenheter väger 1 Bök.
# Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 
  1 enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Redskapspaket, Läger & kläder & Material:
Redskapspaket har varken Rustningsvärde eller Skadebonus. Istället så räknas bättre Material som om de vore av högre kvalitét.
Vilken kvalitét Materialet räknas som står vid Materialets modifikation på Tillverkaslaget.

Tankar: En snål kompensation, jag vet. Alternativet är att hitta Materialeffekter till allt. Det vore otroligt tidsödslande, och är en typisk grogrund för buggar.


Rustningar

Material Värde Materialtyp Krav Tidsåtgång Bök Rustningsvärde Pris
Päls, råhud, linne etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt x1 +0 x1 x1/4
Brons -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 x1 x2
Järn -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 x2 x1
Alfarka -8 på Tillverkaslaget Hårt x1 -1 x2 x8
Mithraka -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 -1 x3
Rokjärn -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 +1 x5
Mithraka & drakeld: 
# Rustningar i Mithraka får x2 Rustningsvärde mot drakeld.


Sköldar

Material Värde Materialtyp Krav Tidsåtgång Bök Tålighet Pris
Trä +0 på Tillverkaslaget Hårt x1 +0 +0 x 1/4
Råhud +0 på Tillverkaslaget Mjukt x1 +0 +0 x 1/4
Brons -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +2 x 2
Järn -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +2 x 1
Alfarka -8 på Tillverkaslaget Hårt x1 -1 +2 x 8
Mithraka -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 -1 +4
Rokjärn -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 +1 +6
Mithraka & drakeld: 
# Sköldar i Mithraka får +2 Rustningsvärde mot drakeld.


Vapen

Material Värde Materialtyp Krav Tidsåtgång Bök Skadebonus Pris
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt x1 +0 +1 x 1/4
Brons -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +2 x 2
Järn -4 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +2 x 1
Alfarka -8 på Tillverkaslaget Hårt x1 -1 +2 x 8
Mithraka -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 -1 +3
Rokjärn -12 på Tillverkaslaget Metall Smide, dvärgsmedja x2 +1 +4
Viddvapen & Alfarka:
Viddvapen får +50% Räckvidd ifall de är gjorda av Alfarka.


Läger & kläder

Material Värde Materialtyp Krav Tidsåtgång Bök Materialets kvalitét
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt x1 +0 +0


Redskapspaket

Material Värde Materialtyp Krav Tidsåtgång Bök Materialets kvalitét
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt x1 +0 +0
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt x1 +0 +0
Brons +0 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +1
Järn +0 på Tillverkaslaget Metall Smide, smedja x1 +0 +1


Materialbeskrivningar

Mithraka:
Mithraka är mycket sällsynt och eftertraktat, inte bara för sina estetiska kvalitéer utan också för att det både är lättare och starkare än järn. Metallen är ljus och kall, enligt vissa så kall att den kan kyla drakeld.
Mithraka lämpar sig bra till allt från smycken till Vapen, men absolut bäst är det till Rustningar.

Mithraka & drakeld: 
# Mithraka får x2 Rustningsvärde mot drakeld.
# Sköldar i mithraka får +2 Rustningsvärde mot drakeld.
Rokjärn:
Denna metall smids av blod från järndraken. Den är rostfärgad och spräcklig men går att slipa blank och vass. Det säger sig självt att metallen, precis som mithraka går för ett högt pris.
Dess tyngd och hårdhet passar utmärkt för Vapen och Rustningar.
Alfarka:
Djupt inne i orörda skogar växer det gyllene alfarkaträdet. Träslaget är sällsynt till och med bland alferna.
Hårt som järn och lätt som vinden. Materialet är väl lämpat för de flesta syften, men anses vara extra bra till Pilbågar, gärna med en bågsträng spunnen av en jättespindel.  

Viddvapen & Alfarka:
Viddvapen får +50% Räckvidd ifall de är gjorda uteslutande av Alfarka.


Relevanta länkar

Tankar

Material som kommer sen:
# Mastomantpäls
# Skimmerväv (tror jag att det heter)
# Gripbrons
# Brotbestben
# Draktänder
# Drakskinn