Framgångsslag

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Dessa slås för att avgöra hur väl något utförs. Generellt sett så vill man slå så högt som möjligt. Man slår en T10a och lägger på modifikationer från karaktärsegenskaper, Utrustning och andra omständigheter.

Tärnigsslag, Värde och Utfall

Värde = [Grundegenskap] + [2 ifall man har rätt Grundfärdighet] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] + [2 ifall man Tar sin tid] +- [X från Svårighetsgrad] 

Utfall = 1T10 + Värde
Högre Utfall innebär bättre utförande.

Utförandet kan bli Misslyckat, Delvis lyckat, Lyckat eller Väldigt lyckat. Olika handlingar har olika Framgångstabeller med egna resultat på varje framgångsnivå. Se tabellen nedan.

Om någon försöker hindra något från att utföras så slår denne ett Motståndsslag. Detta kan ge negativa modifikationer på Framgångsslaget.


Framgångstabell

Utfall Resultat
6 - 7 Delvis lyckat (DL) med Komplikation
8 - 9 Delvis lyckat (DL)
10 - 11 Lyckat (L) med Komplikation
12 - 13 Lyckat (L)
14 - 15 Väldigt lyckat (VL) med Komplikation
16 - 17 Väldigt lyckat (VL)
18 - 19 +
20 - 21 ++
Exempel
En Huskarl ska Anfalla någon.

[ 6 från 1T10 ] + [ 2 från Kamp ] + [ 2 från Närkamp ] + [ 3 från Svärdet ] + [ 0 eftersom ingen Manöver gjorts ] + [ 0 från Svårighetsgrad ] = 13 i Utfall.

Detta innebär att Anfallet är Lyckat.


Skillnaden mellan VL, + och ++: 
"+" och "++" är "Väldigt lyckat med marginal". De har samma effekt som "Väldigt lyckat (VL)".
Dessa är primärt relevanta när man råkar ut för ett Motståndsslag, då de funkar som en buffer.
Även om formulären bara visar + och ++ så kan man få hur många "+" som helst.
Plocka 5:
Att Plocka 5 innebär att man byter ut T10an mot +5.
I lugna situationer kan man välja att Plocka 5 istället för att slå ett Framgångsslag.
En situation räknas som lugn ifall det varken är bråttom eller risk för ond bråd död.

SL kan bestämma att spelarna måste Plocka 5 i vissa lägen.
Detta kan t ex vara smidigt ifall hela gruppen bestämmer sig för att Samla mat (eftersom det görs ofta).

[5] + [Grundegenskap] + [2 ifall man har rätt Grundfärdighet] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] + [2 ifall man Tar sin tid] +- [X från Svårighetsgrad]
Sänka utfall:
Generellt sett är man fri att sänka sina egna utfall på Framgångsslag.
Undantaget är ifall slaget räknas som Riskabelt.
Detta görs främst då man vill undvika Komplikationer.
Riskabla Framgångsslag:
Riskabla Framgångsslag har oftast egna specifika Komplikationer.
Dessa står beskrivna vid respektive Framgångstabell.

När man slår ett Riskabelt Framgångsslag så får man inte sänka Framgångsslagets utfall.
Man måste alltså ta en Komplikation om man slår fram en.

Ett exempel är då man Skjuter in i Närstrid.
Detta är Riskabelt, och Komplikation innebär att man träffar en vän istället för en fiende.
Ta sin tid:
Att Ta sin tid ger +2 Bonus på ett Framgångsslag men ökar tiden det tar att utföra. Exakt hur lång tid det rör sig om står vid varje Framgångstabell respektive Handling.
Man kan bara Ta sin tid en gång per Framgångsslag.

Framgångstabeller där man inte kan Ta sin tid:
 # Besvärjelser - Besvärjelser har en egen Svårighetsgrads-tabell för tidsåtgång istället.
 # Dyrka & desarmera - Framgångsslaget avgör hur lång tid det tar.
 # Följa spår - Framgångsslaget avgör hur lång tid det tar.
 # Rörlighet - Framgångsslaget avgör hur lång tid det tar.
 # Stoppa blodförlust - Framgångsslaget avgör hur lång tid det tar.

Notis: Om man Tar sin tid och Plockar 5 så blir det i princip att man Plockar 7.
Notis 2: Den som är Noggrann har 1 omslag per Spelmöte dedikerat till Framgångsslag där man Tar sin tid.


Svårighetsgrader

Svårighetsgrad Framgångsslag Förklaring
Elementär +8 Så enkelt att man normalt sett inte slår något slag.
Lätt +4 Så enkelt att de flesta borde klara det.
Normal +0 De flesta borde klara det efter lite om och men.
Svår -4 Handlingen överlåts med fördel åt experter.
Absurt -8 Inte ens experter kan räkna med att klara det.
Snäpp om 4:
SL får inte öka eller sänka en Svårighetsgrad med enstaka poäng.


Lathund

Detta är en lathund för Framgångsslag. Tabellen visar vad man behöver slå med 1T10 för att hamna på respektive framgångsnivå.

Skillnaden mellan "L" och "L-": 
Sufixet "-" innebär "med Komplikation".
"L-" innebär "Lyckat med Komplikation".
Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
0 6 8 10
1 5 7 9
2 4 6 8 10
3 3 5 7 9
4 2 4 6 8 10
5 1 3 5 7 9
6 1 2 4 6 8 10
7 - 1 3 5 7 9
8 - 1 2 4 6 8 10
9 - - 1 3 5 7 9
10 - - 1 2 4 6 8 10
11 - - - 1 3 5 7 9
12 - - - 1 2 4 6 8
13 - - - - 1 3 5 7
14 - - - - 1 2 4 6
15 - - - - - 1 3 5
16 - - - - - 1 2 4
17 - - - - - - 1 3
18 - - - - - - 1 2
Exempel
En karakrtär har 8 i Värde (se tabellens vänstra spalt).

Ifall denne slår 4 på T10an så blir resultatet Lyckat (L). Skulle karaktären istället slå 7 skulle resultatet bli Väldigt lyckat (VL) med Komplikation.


Relevanta länkar