Förflyttningshandlingar

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Förflyttningshandlingar är Handlingar som har för syfte att föra karaktären från en plats till en annan. Dessa regler används varesig man simmar, klättrar, rider eller färdas till fots.

Då man klättrar eller simmar så sker det tillsammans med Rörlighet.

Regler

Vad är en "Enhet"?
Med en Enhet menas runt 5 meter.
Strider är tänkta att spelas på en hexagonkarta. Varje hexagon är en Enhet.

Notis: Utsrkivbar hexagonkarta finns längst ned.
Knata ut ur Närstrid:
# Om någon gör en Förflyttningshandling då den är i Närstrid så får alla inblandade ett gratis Anfall mot denne.
# Man kan dock Dra sig ur.
Kajting:
Man kan inte göra en Förflyttningshandling och Skjuta under samma Stridsrunda.
Springa med spänd båge:
# Man kan inte Förflytta sig snabbare än Långsamt med ett Laddat Avståndsvapen.
# Undantaget är om man har en Låsbåge.
När dras Utmattningen av? // SNYGGA TILL //
All Utmattning som Handlingar kostar dras av efter det att Handlingen är utförd.
Max en Förflyttning:
Man kan inte Förflytta sig mer än 1 gång / Stridsrunda.
Svår terräng:
I Svår terräng Förflyttar man sig hälften så snabbt.

Notis: Skulle Förflyttningen av någon anledning inte kunna räknas i heltal (t ex ifall man är Långsam) så avrundar man nedåt.


Lista

Långsam Förflyttning (0 Handlingspoäng):

# Man Förflyttar sig upp till 1 Enhet (5 meter).

Notis: All Utmattning nollställs efter 8 timmar i Narrativt spel.


Normal Förflyttning (0 Handlingspoäng)

# Man Förflyttar sig upp till 2 Enheter (10 meter).

Notis: Kostar 0 Utmattning / 8 timmar i Narrativt spel.


Snabb Förflyttning (1 Handlingspoäng)

# Man Förflyttar sig upp till 4 Enheter (20 meter).

Notis: Kostar 8 Utmattning / 8 timmar i Narrativt spel. Flyfotad appliceras inte i Narrativt spel.

Relevanta Färdigheter: Flyfotad.


Sprint (2 Handlingspoäng)

# Man Förflyttar sig 8 Enheter (40 meter).
# Man tar 1T3 Utmattning (efter att Handlingen är utförd).
# Alla Avståndsanfall mot någon som Sprintar får -4 på slaget.

Relevanta Färdigheter: Flyfotad.


Vakta (1 Handlingspoäng / Stridsrunda)

Man håller koll på ett område och är beredd på att genskjuta det som kommer innanför området.

# Täcker en cirkel med 2 Enheter (10 meter) radie runt den som Vaktar.
  Om någonting Förflyttar inom arean så får man Förflytta sig till denne direkt utan att det kostar Handlingspoäng.
  Detta gäller oavsett om det är ens egen tur eller inte.
# Båda hamnar i Närstrid med varandra.
# Att Vakta kostar 1 Handlingspoäng (HP) varje Stridsrunda som man Vaktar.
# Man kan bara genskjuta någon som Förflyttar sig.


Komma på fötter (1 Handlingspoäng)

Man tar sig upp från Liggande position till stående.

# Man räknas fortfarande som Liggande tills det är ens egen tur igen.


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar

Tools