Erfarenhet

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng (EP). En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre.
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus. Tabellen nedan visar vilka Erfarenhetspoäng som ger vilka bonusar.

För nybörjaren: 
Vissa saker är svåra att förklara och förstå i bara text, så det kan vara en bra idé att titta igenom Formulärsguiderna innan och efter man har läst igenom texten.
Formulärsguiderna hittar du längst ned på sidan.


Regler

Erfarenhetssregler

Erfarenhetspoäng (EP):
Varje Erfarenhetspoäng ger en Bonus i form av nya Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng, Raud eller Talanger.
Se tabellen längst ner.

15 Erfarenhetspoäng är rekommenderat som startnivå för Rollpersoner i en klassisk kampanj.

Tips till SL: Det kan vara klokt att ge Rollpersonerna lite större summor med större mellanrum, så slipper man stryka och joxa en massa med Formulären hela tiden. Typ 2 var fjärde eller femte Spelmöte, samt kanske 1 extra för avslutad kampanj, är rekommenderat.
Erfarenhetsnivå:
# Var tionde Erfarenhetspoäng så går man upp en Erfarenhetsnivå.
# Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2.
# Det finns fem namngivna Erfarenhetsnivåer: Normal, Erkänd, Ryktbar, Omsungen och Legendarisk. Självklart kan man komma förbi dessa.
NPCer och Erfarenhetsnivåer:
Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 10.
De hamnar således strax innan Talangen.


Grundegenskapsregler

Minimum:
Det finns inget minimivärde för Grundegenskaper. Även om det är rätt ovanligt så förekommer negativa Grundegenskapsvärden.
Bas:
Alla Grundegenskaper börjar på 0.
Grundegenskapspoäng:
# Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1.
# Man får 6 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
# Precis som med alla andra poängtyper så kan man inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
# Grundegenskapspoäng skrivs upp på den Erfarenhetsnivå där man fick dem (Se formulärsguiden längst ned på sidan). 
Tak:
Taket anger hur många Grundegenskapspoäng varje Grundegenskap får ha som mest.
Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2 Grundegenskapspoäng.
# Taket för första Erfarenhetsnivån (Normal) är 2 Grundegenskapspoäng.
# Taket för andra Erfarenhetsnivån (Erkänd) är 4 Grundegenskapspoäng.
# Taket för tredje Erfarenhetsnivån (Ryktbar) är 6 Grundegenskapspoäng.
# Etc.
Bara jämna tal:
Man får bara placera jämna antal Grundegenskapspoäng.
Det är alltså omöjligt att placera 1 eller 3 i en Grundegenskap.
Man kan öka från 0 till 2, från 2 till 4 etc.
Får inte upprepa placering:
Man får inte lägga sina Grundegenskapspoäng på exakt samma Grundegenskaper som man gjorde Erfarenhetsnivån innan.

Exempel:
En karaktär som placerat i "Kamp, Fysik och Smidighet" på Erfarenhetsnivån Normal kan inte placera i "Kamp, Fysik och Smidighet" på Erfarenhetsnivån Erkänd.
Däremot så skulle den kunna placera i "Kamp, Fysik och Händighet", eftersom att det då inte är exakt samma uppgraderingar som nivån innan.

Tips: Detta innebär att den som vill specialisera så hårt det går väljer två Grundegenskaper som den alltid har maxade, och placerar sina två kvarvarande Grundegenskapspoäng varannan gång i två andra Grundegenskaper. Då har man i princip två main stats och två sekundära.

Se formulärsguide längst ned.


Erfarenhetstabell

Notis: "Tot." står för "Total mängd".
       "EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
EP Erfarenhetsnivå Bonus Tak Tot. Grundegenskapspoäng Tot. Färdighetspoäng Raud Tot. Talanger
1 Bakgrund 2 - - - -
2 +2 Grundegenskapspoäng 2 2 - - -
3 +1 Färdighetspoäng 2 2 1 - -
4 +2 Raud 2 2 1 2 -
5 +2 Grundegenskapspoäng 2 4 1 2 -
6 +1 Färdighetspoäng 2 4 2 2 -
7 +2 Raud 2 4 2 4 -
8 +2 Grundegenskapspoäng 2 6 2 4 -
9 Inflytande & Vaksamhet (4) 2 6 2 4 -
10 Normal +1 Färdighetspoäng 2 6 3 4 -
11 +1 Talang 4 6 3 4 1
12 +2 Grundegenskapspoäng 4 8 3 4 1
13 +1 Färdighetspoäng 4 8 4 4 1
14 +2 Raud 4 8 4 6 1
15 +2 Grundegenskapspoäng 4 10 4 6 1
16 +1 Färdighetspoäng 4 10 5 6 1
17 +2 Raud 4 10 5 8 1
18 +2 Grundegenskapspoäng 4 12 5 8 1
19 Inflytande & Vaksamhet (5) 4 12 5 8 1
20 Erkänd +1 Färdighetspoäng 4 12 6 8 1
21 +1 Talang 6 12 6 8 2
22 +2 Grundegenskapspoäng 6 14 6 8 2
23 +1 Färdighetspoäng 6 14 7 8 2
24 +2 Raud 6 14 7 10 2
25 +2 Grundegenskapspoäng 6 16 7 10 2
26 +1 Färdighetspoäng 6 16 8 10 2
27 +2 Raud 6 16 8 12 2
28 +2 Grundegenskapspoäng 6 18 8 12 2
29 Inflytande & Vaksamhet (6) 6 18 8 12 2
30 Ryktbar +1 Färdighetspoäng 6 18 9 12 2
31 +1 Talang 8 18 9 12 3
32 +2 Grundegenskapspoäng 8 20 9 12 3
33 +1 Färdighetspoäng 8 20 10 12 3
34 +2 Raud 8 20 10 14 3
35 +2 Grundegenskapspoäng 8 22 10 14 3
36 +1 Färdighetspoäng 8 22 11 14 3
37 +2 Raud 8 22 11 16 3
38 +2 Grundegenskapspoäng 8 24 11 16 3
39 Inflytande & Vaksamhet (7) 8 24 11 16 3
40 Omsjungen +1 Färdighetspoäng 8 24 12 16 3
41 +1 Talang 10 24 12 16 4
42 +2 Grundegenskapspoäng 10 26 12 16 4
43 +1 Färdighetspoäng 10 26 13 16 4
44 +2 Raud 10 26 13 18 4
45 +2 Grundegenskapspoäng 10 28 13 18 4
46 +1 Färdighetspoäng 10 28 14 18 4
47 +2 Raud 10 28 14 20 4
48 +2 Grundegenskapspoäng 10 30 14 20 4
49 Inflytande & Vaksamhet (8) 10 30 14 20 4
50 Legendarisk +1 Färdighetspoäng 10 30 15 20 4


Relevanta länkar

Tankar

Erfarenhetstabellen är för mig ett sätt att tvinga spelare placera poäng i saker de inte nödvändigtvis vill. Givna fria händer kommer väldigt många spelare (inklusive jag själv) spjuta så hårt det går, vilket resulterar i platta, karaktärslösa och orealistiska karaktärer.

Det är också ett sätt att göra balanseringen enklare.

Relevanta Formulärsguider