Bastjur

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Kategori: NPC

Regler

Exeptionella NPCs:
Alla NPCs på den här sidan har Erfarenhetsnivå Normal. Det finns så klart exceptionella varianter av alla NPCs. Det kan röra sig om alfa-Ulven med en passande Stridstalang och 2 mer Kamp, Fysik och Smidighet, eller en klan med extra fruktade Gråtroll som alla är Erkända. Dessa exeptionella NPCs pallar jag dock inte göra egna mallar för, utan lämnar SL att sköta det efter eget behag. Erfarenhetstabellen bör användas då detta görs.
Ödesvalda NPCs:
Detta förekommer visserligen men är sällsynt.
En hjälte, huvudskurk eller trollkarl är exempel på NPCs som borde vara Ödesvalda.
Det kan förstås också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen.
NPCs och Hälsa:
De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
NPCs och Komplikationer:
När en NPC hamnar på en Framgångsnivå med en Komplikation så slår SL [1T6].
[1-4] innebär att NPCn inte tar någon Komplikation.
[5-6] innebär att den “tar Komplikationen”. Komplikationen har dock ingen effekt.
# Denna regel kan undantas allierade NPCs, men då drabbas de personligen av Komplikationen.
# NPCs kan inte generera Komplikationspoäng.
NPCs, Komplikationer och Sköldar:
NPCs med Sköldar får +1 på T6an när de slår för Komplikationer i Försvarshandlingar.

Bestiarium:


Vätte

Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas


Hälsa: 5

Bärförmåga: 3

Storlek: -1

Väsentyp: Medveten

Små fega krakar som ofta förslavas.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Smidighet 2 4 6 8 10
Kunskap -2 8 10
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet 6 1 2 4 6 8 10
- Vaksamhet (Vana) 8 - 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Kasst Lätt Vapen 1 5 7 9
- Anfall med Kasst Medeltungt Vapen 2 4 6 8 10
- Anfall med Kasst Tungt Vapen 3 3 5 7 9
- Gard 0 6 8 10
- Ducka 0 6 8 10
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Orientera Packåsna
Arbetsam Överlevnad
Vaksamhet Lönndom
Vana ( x )
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.Skogstroll

Skogstroll.jpg
NPCkort för Skogstroll


Hälsa: 11

Bärförmåga: 3

Storlek: -1

Väsentyp: Medveten

Små orädda troll som mer ofta än sällan tjänar som köttsköld åt större troll. Notis: Skogstroll har ofta bara tillgång till Primitiva Vapen.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 2 4 6 8 10
Kunskap -2 8 10
Fysik 2
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Lätt Vapen 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Medeltungt Vapen 7 - 1 3 5 7 9
- Anfall med Tungt Vapen 8 - 1 2 4 6 8 10
- Gard 4 2 4 6 8 10
- Ducka 2 4 6 8 10
Notis: Bågskyttar slår Gard med samma värde som Ducka eftersom de inte har Närkamp.
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Orientera Vaksamhet
Seglivad Överlevnad
Närkamp / Pricksäkerhet Lönndom
Vana (Skog)
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.Gråtroll

Gråtroll.jpg
NPCkort för Gråtroll


Hälsa: 22

Bärförmåga: 6

Storlek: +1

Väsentyp: Medveten

Fega troll som ofta använder mindre troll som köttsköld.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 3 3 5 7 9
Kunskap -2 8 10
Fysik 8
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Lätt Vapen 7 - 1 3 5 7 9
- Anfall med Medeltungt Vapen 8 - 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Tungt Vapen 9 - - 1 3 5 7 9
- Gard 5 1 3 5 7 9
- Ducka 3 3 4 6 8 10
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Slagsmål Bar bringa
Seglivad Vaksamhet
Närkamp Orientera
Vana ( x )
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.
Trollsmitta:
Karaktärer som varit i Närstrid med en varelse som besitter denna egenskap riskerar klåda, huvudvärk, svidande urin och fula blåsor.

# SL spenderar 1 Komplikationspoäng och slår sedan [1T6].
 [ 1 ] Karaktären slipper undan.
 [2-4] Karaktären tar 1T6 Skada vid nästa Trevnadsslag.
 [5-6] Karaktären tar 1T6 Skada vid nästkommande två Trevnadsslag.Kungstroll

Kungstroll.jpg


Hälsa: 22

Bärförmåga: 7

Storlek: +2

Väsentyp: Medveten

John Bauer-troll som gillar att fiska i Index.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 4 2 4 6 8 10
Smidighet 2 4 6 8 10
Händighet -2 8 10
Andlighet 4 2 4 6 8 10
Fysik 10
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Hypnos med Medeltungt Besvärjelsepaket 9 - - 1 3 5 7 9
- Anfall med Lätt Vapen 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Medeltungt Vapen 7 - 1 3 5 7 9
- Anfall med Tungt Vapen 8 - 1 2 4 6 8 10
- Gard 4 2 4 6 8 10
- Ducka 4 2 4 6 8 10
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Slagsmål Ytlig kunskap ( x )
Lönndom Vaksamhet
Orientera Kraft
Vana ( x ) Närkamp
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.
Hypnos:
# Morkvitner.Istroll

Istroll.jpg

Hälsa: 40

Bärförmåga: Inte relevant.

Storlek: +4

Väsentyp: MedvetenStora och kalla. Typ som Morran.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 6 1 2 4 6 8 10
Smidighet -2 8 10
Händighet 2 4 6 8 10
Fysik 20
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Motstå kraft med Medeltungt Redskapspaket 3 3 5 7 9
- Anfall med Medeltungt Vapen 11 - - - 1 3 5 7 9
- Anfall med Tungt Vapen 12 - - - 1 2 4 6 8
- Gard 8 - 1 2 4 6 8 10
- Ducka 6 1 2 4 6 8 10
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Slagsmål Orientera
Närkamp Vaksamhet
Seglivad Spåra
Vana ( x )
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.
Hrimdräkt (1):
# Alla som är i Närstrid med varelsen tar 2 Utmattning per Stridsrunda.
# Trevnad från Reseutrustning drar ned mängden Utmattning man tar.
# Åtminstonde -4 när man Gömmer sig. Gäller inte i vinterlandskap.Hrimturse

Hrimturse.jpg


Hälsa: 46

Bärförmåga: Inte relevant.

Storlek: +5

Väsentyp: Medveten

Supersized istroll.Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 7 - 1 3 5 7 9
Smidighet -4 10
Fysik 24
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Medeltungt Vapen 12 - - - 1 2 4 6 8
- Anfall med Tungt Vapen 13 - - - - 1 3 5 7
- Gard 9 - - 1 3 5 7 9
- Ducka 7 - 1 3 5 7 9
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Slagsmål Orientera
Närkamp Vaksamhet
Seglivad Spåra
Vana ( x )
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.
Hrimdräkt (2):
# Alla som är i Närstrid med varelsen tar 4 Utmattning per Stridsrunda.
# Alla som är i intilliggande Enheter med varelsen tar 2 Utmattning per Stridsrunda.
# Trevnad från Reseutrustning drar ned mängden Utmattning man tar.
# Åtminstonde -4 när man Gömmer sig. Gäller inte i vinterlandskap.Skogsjätte

Hälsa: 49

Bärförmåga: Inte relevant.

Storlek: +6

Väsentyp: Medveten

Hornkrönta jättar som knatar runt i skogen.


Grundegenskap Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
Kamp 8 - 1 3 5 7 9
Smidighet -4 10
Fysik 28
Resten 0 6 8 10
Egna Framgångsslag Värde DL- DL L- L VL- VL + ++
- Vaksamhet (Vana) 6 1 2 4 6 8 10
- Vaksamhet 6 1 2 4 6 8 10
- Anfall med Kasst Medeltungt Vapen 12 - - - 1 2 4 6 8
- Anfall med Kasst Tungt Vapen 13 - - - - 1 3 5 7
- Gard 10 - - 1 2 4 6 8 10
- Ducka 8 - 1 2 4 6 8 10
Yrkesfärdigheter Favoriserade färdigheter (1)
Vaksamhet Orientera
Närkamp Djurskötsel
Överlevnad Ytlig kunskap (Extrakt)
Vana ( x )
Nattsyn:
Varelsen är anpassad för ett liv i mörker.

# Både Ljust och Mörkt räknas som Dunkelt.
# Minskar minus på fysiska Framgångsslag i Mörker till -2 istället för -4.Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar