Arkiv

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök
Tips till dig som gör karaktär:
# Alla karaktärer bör fylla mer än ett syfte i gruppen.
  Förutom att det ger fler spelöppningar så ger det mer djup till karaktären.
# Se till att vara så bra som reglerna tillåter inom åtminstone ett område.
  Alltså, se till att maxa åtminstone en Grundegenskap.
# Man vinner inte särskilt mycket på att försöka "opta sin Bakgrund". En människa kan bli precis lika Stark som ett halvtroll, och ett halvtroll lika Smidigt som en alf.
  Välj Bakgrund efter vad du vill rollspela. Du kan maxa allt relevant ändå.
Tips till dig som spelar besvärjare:
# Att fylla mer än en funktion är absolut viktigast för magiker eftersom de är beroende av Mana.
  Se: Magiker i Trudvang
# Tänk noga ut hur besvärjelserna ska gestaltas. Det är ofta extraordinära händelser som är värda att lägga tanke på.Kategori: Framgångstabell

Vårda tar inte bort Påfrestning. Istället så konverterar man Skada till Nedbrytning. Den stora fördelen med detta är att man kan snabba på läkning av Obrukbara kroppsdelar väsentligt.

Framgångsslag: [1T10] + [Kunskap] + [2 ifall man har Kropp & brygder] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket för Kropp & brygder]
Vanlig Komplikation: 1T6 Nedbrytning för den vårdade.

Tidsåtgång: 1 Timme.
Ta sin tid: 4 Timmar.
Utfall Resultat
Misslyckat Ingen effekt
Delvis lyckat (DL) Konverterar 2 Skada till Nedbrytning
Lyckat (L) Konverterar 4 Skada till Nedbrytning
Väldigt lyckat (VL) Konverterar 6 Skada till Nedbrytning
Svårighetsgrad Värde
Målet är Friskt eller Skadat -0
Målet är Sänkt -4
Ljus Framgångsslag
Ljust +0
Dunkelt -4
Mörkt -8
Notis: Nattssyn minskar minus från Dunkelt till -2 istället för -4 och från Mörker till -6 istället för -8.
Notis 2: Man kan inte bli Vårdad mer än en gång per dygn.


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkarPåfrestning kan vara allt från skada, trötthet, förgiftning till skoskav eller djup ångest. Man kan summera det till "saker som sänker en karaktärs Hälsa".
Det finns vissa undantag till denna definition. Se: Temporär påfrestning nedan.

De primära skillnaderna mellan de olika Påfrestningstyperna är hur de återhämtas och hurvida de räknas som Aggressiva eller inte.


Påfrestningstyper

Nedbrytning (P):
Detta inkluderar sjukdom, Gifter, Blodförlust etc.

Aggressiv: Nej.
Återhämtning: Läker efter Skada. Se Trevnad.
Skada (AP):
Öppna sår, blåmärken och brutna ben är bra exempel på Skada.

Aggressiv: Ja.
Återhämtning: Läker innan Nedbrytning. Se Trevnad. 
Stryk (AP):
Skada, stridsförvirring, blod i ögonen och smärta är bra exempel på Stryk. 
 
Aggressiv: Ja.
Återhämtning: Efter 30 minuters vila eller 8 timmars lugn Färdtakt så läks hälften (avrundat nedåt). Resten konverteras till Skada.
Utmattning (P):
Utmattning kan innebära ont i fötterna efter en dags vandring, trötthet efter en strid eller tungt arbete etc. Man kan inte dö av Utmattning.
 
Aggressiv: Nej.
Återhämtning: 30 minuters vila eller 8 timmars lugn Färdtakt.
Temporär påfrestning (P / AP):
Detta är en samlingskategori för nästan allt (utom ovanstående Påfrestningstyper) som i tillräcklig mängd gör en person obrukbar.
Det finns många sorters Temporär påfrestning, var och en beskriven där den nämns (annars hade den här listan kunnat bli väldigt lång). Vissa sorter räknas som Aggressiva, andra inte.
Exempel på Temporär påfrestning
Greppa ger Temporär påfrestning.

Den Temporära påfrestningen läks så fort Greppet släpps.

Tillfogar man tillräckligt med Temporär påfrestning för att få ned sin motståndare på Skadad så har man lyckats Greppa tillräckligt bra för att ge denne -1 Handlingspoäng per SRsamt -4 på alla Framgångsslag de slår.

Offret är alltså seriöst hindrat i allt det åtar sig.


Skulle den Temporära påfrestningen få någon ned till Nedgjord så är denne obrukbar så länge greppet hålls.

Man har alltså motståndaren i sitt våld.


Aggressiv påfrestning (AP)

Aggressiv påfrestning är en underkategori till Påfrestning.
Ifall man har mer Aggressiv påfrestning än man har Hälsa så tvingas man slå Skadeyttring.

Skada är ett bra exempel på en Aggressiv Påfrestning.
Utmattning är ett bra exempel på en vanlig Påfrestning.

''Exempel på Aggressiv påfrestning''
Krigare A har 16 Hälsa och har redan fått 9 Stryk.

Krigare B Anfaller och orsakar ytterligare 8 Stryk.

9 + 8 = 17 17 är mer än Krigarens Hälsa (16)

Eftersom Krigare B nu har mer Aggressiv Påfrestning än Hälsa så tvingas denne slå Skadeyttring.

Skadeflöde:
Det finns flera barriärer som Aggressiv påfrestning måste passera innan den drabbar en karaktärs Hälsa.
Dessa nämns i tur och ordning nedan. Allra först reduceras Stryk av offrets Storlek.
Den Stryk som blir kvar reduceras först av offrets Raud och sedan Rustningsvärde.

1. Storlek:
# Skyddar ej mot Köld, sjukdom, Fall eller drunkning. 

2. Raud:
# Rustningsvärde reducerar inte Påfrestning som går på Raud.
# Skyddar enbart mot Aggressiv Påfrestning. Notis: Det skyddar även mot Förstörelse, även om denna bara skulle orsaka icke-aggressiv Påfrestning.

3. Rustningsvärde:
# Skyddar ej mot Köld, sjukdom, Gift eller drunkning.


Relevanta länkar

Formulärsguider

Tillsvidare så har jag stulit art från Theo, Magnus och Anders Blom. Se: [1]


Primärmaterial & sekundärmaterial

Som tumregel kan man säga att hälften av Materialkostnaden är Primärmaterial och andra hälften Sekundärmaterial.

Primärmaterial:
Detta är det Material som räknas. Det är eggen på Svärdet, bucklan på Skölden, skoningen på Hammaren etc.
Det Tillverkade Föremålet kan inte vara av högre kvalitét än sitt Primärmaterial. Primärmaterialet avgör Vapens Skadebonus, Rustningars Rustningsvärde och Sköldars Tålighet.

Notis: Primärmaterialet avgör vilken Grundfärdighet man slår med.
Notis 2: Rustningar använder enbart Primärmaterial.
Sekundärmaterial:
Sekundärmaterialet kan vara kärnan i Svärdet eller träplankorna i Skölden etc.
Detta ger ingen bonus, så man kan lika gärna använda sämre Material som Sekundärmaterial.

Redskapspaket, Närstridsvapen, och Sköldar använder Sekundärmaterial.
Resten har enbart Primärmaterial.


Generella Materialregler

Material & Tillverkning:
# Primärmaterialet avgör vilken Grundfärdighet man slår med.
# Vissa Material påverkar framgångsvärdet.
# Det är alltid det svåraste Materialets tärningsmodifikation som räknas, oavsett om det är ett Sekundärmaterial eller ett Primärmaterial.
Material & Bök:
# Normalt sett så väger varje Materialenhet lika mycket som 1 Lätt Ranson gör.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Redskapspaket, Läger & kläder & Material:
# Redskapspaket har varken Rustningsvärde eller Skadebonus. Istället så räknas bättre Material som om de vore av högre kvalitét.
# Vilken kvalitét Materialet räknas som står vid Materialets modifikation på Tillverkaslaget.
# Materialet påverkar inte Svårighetsgraden när man tillverkar något annat än Vapen eller Skydd

Tankar: En snål kompensation, jag vet. Men alternativet är att hitta materialeffekter till allt. Det vore otroligt tidsödslande, och är en typisk grogrund för buggar.


META


Tips för stora Horder

Dessa metoder kan göra stora strider lite mindre otympliga. Gruppen kommer gemensamt fram till vilka av dessa tools som skall användas.

Plocka 4Skadetärningar:
# Detta funkar dock inte då försvararna har 4 mer i Storlek än vad anfallarna har i Skadebonus.
# Detta ökar ju dödligheten, så SL bör överväga att ge samtliga stridande 1 extra Rustningsvärde för att väga upp.


ANNAN

Tal	Månad	Årstid	Högtid
1	Gormándhur	Vinter	
2	Ylir	Vinter	Stormeblot 
3	Mörsugur	Vinter	Vintradrick
4	Thorri	Vinter	
5	Góa	Vår	Eldrafr
6	Einmánudhr	Vår	Vargablotet
7	Harpa	Vår	Galtevår
8	Skerpla	Sommar	Ynglingadopet
9	Sólmanudhur	Sommar	
10	Heyannir	Sommar	Garstelle
11	Tvímánudhur	Höst	
12	Hástmánuduhr	Höst	
13	Skapte	Höst	

ANNAN 2

1 Stormedag 2 Jorndag 3 Vindadag 4 Solveidag 5 Enkedag 6 Tyrdadag 7 Vigdisdag

[2] GammaltUppmärksamhet

Färdighet Effekt Notis
Vana (Berg) +2 Uppmärksamhet I bergslandskap. Stackar med Överlevnad och Vaksamhet. Det är rekommenderat att skaffa Vaksamhet innan.
Vana (Slätt) +2 Uppmärksamhet I slättlandskap. Stackar med Överlevnad och Vaksamhet. Det är rekommenderat att skaffa Vaksamhet innan.
Vana (Stad) +2 Uppmärksamhet I stadsmiljö. Stackar med Överlevnad och Vaksamhet. Det är rekommenderat att skaffa Vaksamhet innan.
Vana (Skog) +2 Uppmärksamhet I skogsmilö. Stackar med Överlevnad och Vaksamhet. Det är rekommenderat att skaffa Vaksamhet innan.