Allmänna handlingar

Från Rollspel
Hoppa till: navigering, sök

Dessa räknas varken som Försvarshandlingar eller Anfallshandlingar utan är fristående.


Manövrera (1 Handlingspoäng)

Man avvaktar för att hitta öppningar i motståndarens försvar eller för att stärka sitt eget.
Kan också representeras av ett tufft ryt eller snitsig fint.

# +2 på nästa Närstridsanfall, Gard, Ducka eller Slänga sig undan.
# Max en Manöver per slag.


Sikta (1x2 Handlingspoäng)

Ta sin tid för att hitta en öppning i motståndarens försvar.

# +2 på nästa Avståndsanfall mot målet på vilket man siktar.
# Om man Siktar i Närstrid så får alla inblandade ett gratis Närstridsanfall.
# Max en Sikta per slag.


Ladda (1 Handlingspoäng)

Göra ett Avståndsvapen redo att avfyras. Lägga på en ny pil eller lägga en sten i Slungan.

# Om man Laddar i Närstrid så får alla inblandade ett gratis Närstridsanfall.
# Man kan inte Förflytta sig snabbare än Långsamt när man har Laddat (om man inte har en Låsbåge).
# Pilbågar kan bara vara Laddade 2 Stridsrundor. Man hinner alltså Sikta innan man Skjuter.
# Om man går i Gard så görs Ladda ogjord.


Plocka upp (1 Handlingspoäng)

Göra ett Föremål redo att användas.

# Flinka Vapen kostar 0 Handlingspoäng att Plocka upp från bältet.


Hålla grepp (1 Handlingspoäng)

Håller greppet men gör inga försök att stärka det.

# Gör att en Greppning fortfarande håller.


Dra sig ur (1 Handlingspoäng)

Hittar ett tillfälle att backa ut ur striden.

# Om man Förflyttar sig ut ur Närstrid utan att Dra sig ur så får alla inblandade ett gratis Närstridsanfall.
# Rör sig 1 Enhet.
# Detta är inte en Förflyttningshandling.
# Ifall man har 4 eller mer Greppningsskada så kan man inte Dra sig ur.


Invänta (1 Handlingspoäng)

Håller koll på ett område och är beredd på att skjuta ifall någonting kommer innanför området. 

# Täcker en kon framför karaktären (10m bred där den är som bredast).
  Om någonting kommer in i konen får man Skjuta eller Kasta på detta direkt.
  Detta gäller oavsett om det är ens egen tur eller inte.
# Att Invänta kostar 1 Handlingspoäng varje Stridsrunda som man vill Invänta.

Notis: Låsbågar kan kombinera Sikta och Invänta. Sikta aktiveras då mot det mål inom kontrollzonen som man väljer att Skjuta på.


Hoppa i/ur sadeln (2 Handlingspoäng)

Hoppar i eller ur sadeln på ett riddjur.

# Ifall man har Rida, så kostar det bara 1 Handlingspoäng.
# Räknas som Beriden när Handlingen är slutförd.


Dumpa packning (X Handlingspoäng)

Dumpar tält, kitel, matsäck och annat som är i vägen när man skall bruka våld.

# Man kan Dumpa prylar vars Bök motsvarar karaktärens Bärförmåga x1 per Handlingspoäng.

Notis: En karaktär som är Överbelamrad behöver alltså dedikera en hel Stridsrunda för att bli Obehindrad (förutsatt att den inte är Kvick).


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar